Molnár Csikós László: A nyelvi műveltség viszonylatai

2020-ban jelent meg Molnár Csikós László A nyelvi műveltség viszonylatai című könyve.
A szerzőnek a kötetben szereplő tanulmányai különböző nézőpontokból kiindulva fejtegetik a nyelveknek az erőviszonyait, a rétegzettségük természetét és szükségességét, a normarendszerüket, a standardizáltságuk szintjét, a folyamatos újulásukat és az újításukra irányuló törekvéseket stb. A magyar nyelv rangját és helyzetét akkor értékelhetjük a legjobban, ha összehasonlítjuk más nyelvek rangjával és helyzetével, ha a nyelvek használatára vonatkozó adatok alapján ítéljük meg.

Molnár Csikós László: A nyelvi műveltség viszonylatai
Tartalomjegyzék
A nyelvek viszonylagos nagysága
A magyar nyelv tekintélye
A magyar nemzeti nyelv érlelődése a felvilágosodástól a forradalomig
A magyar nyelvújítás helye az európai nyelvek megújulásában
Természetes nyelvújulás, mesterséges nyelvújítás
A magyar mint a tudomány nyelve
A magyar tudományos nyelv helye a világban
A nyelvi norma alkalmazhatósága
A nyelvi norma és a nyelvváltozatok
A nyelvi folyamatok befolyásolásának szükségessége és feltételei
Szükség van-e napjainkban a magyar nyelvtan tanítására?
Nyelvek önállósodása
Regionalitás és köznyelviség napjainkban
A szleng és a köznyelv
A regionális szaknyelvek lehetőségei
A vajdasági magyar regionális köznyelv
A vajdasági magyar neologizmusok kutatásának szempontjai
Neologizmusok a jugoszláviai magyar regionális köznyelvben

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg Újvidéken, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének gondozásában. Szerkesztője Muhi Béla. A szerző az MTA köztestületének külső tagja.

Recenzió:
Fokusz.info