Agnus Dei

erős hadsereg kering a testemben

 

Felvakarni egy rakás pénzt

életmodell mint műalkotás

 

A balkáni szépség keresése

a történelemmel szemben nem tud mit tenni

 

Titok

az arca olyan, nem tudom milyen volt

 

A vértanú

Azt mondja, hogy meg kell halnom?

 

Hasmán ördög

a hasmán ördögök lelki világáról semmi nem tudható

 

Red Right Hand

A magasság változatlan, kiszámított.

PHILOS
TUDOMÁNY – IRODALOM – MŰVÉSZET
Negyedévi folyóirat

Alapító főszerkesztő: CSÁNYI Erzsébet
erzsebet.csanyi@gmail.com

Grafikai szerkesztő: KAPITÁNY Attila

Szerkeszti a szerkesztőbizottság.

Nemzetközi szerkesztőbizottság:
FENYVESI dr. Kristóf (Finnország)
LÁBADI dr. Zsombor (Horvátország)
BORDÁS dr. Sándor (Magyarország)
NÉMETH dr. Zoltán (Szlovákia)
BÍRÓ dr. Annamária (Románia)

Kiadó:
• Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium
• Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

A kiadásért felel:
• CSÁNYI Erzsébet

A szerkesztőség címe:
PHILOS
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium
Kolegijum za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara
21000 Újvidék / Novi Sad
Vojvode Mišića 1.
Szerbia

A kéziratokat a szerkesztőség címére (philosszerk@gmail.com) várjuk.

PHILOS PORTÁL: www.philos.rs
A Philos egyes számainak a megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia támogatja.

CIP – A készülő kiadvány katalogizálása
A Matica srpska Könyvtára, Újvidék
001+82+7
PHILOS: tudomány, irodalom, művészet / főszerkesztő Csányi Erzsébet. 1. évf. 1. sz. (2015) −.− Újvidék : Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium : Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2015−.− 27 cm.

Évente négy szám. – Online elérhető a PHILOS PORTÁLON: http://www.philos.rs
ISSN 2466-2798 (Philos Print)
ISSN 2466-3891 (Philos Online)
COBISS.SR-ID 299718407

TUDOMÁNY – IRODALOM – MŰVÉSZET