A Philos – Vajdasági Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság a 2015 óta Újvidéken megjelenő Philos folyóirat szerzői körére épül, hátterében azzal a tudományos-művészeti bázissal, amely az elmúlt húsz évben a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK) körül alakult ki, annak szellemiségéhez önkiteljesítő és konstruktív módon járult hozzá.
A Philos Társaság az alkotói szabadság, az autonóm, független tudomány, irodalom és művészet képviseletében jött létre.
Tagjai azok az értelmiségiek (társadalomtudományokat, humántudományokat, szépirodalmat, művészeteket és interdiszciplináris területeket művelő alkotók valamint közírók), akik fontosnak tartják a vajdasági magyar szellemi élet integritását, önelvű fejlődését és szervezettségi szintjének emelését az autentikus, alulról jövő, szakmai kezdeményezések alapján.
Környezetünk szellemi reprezentációi a digitális korban új gondolkodási és kommunikációs horizontok kihívásaival szembesülnek, amelyek nemcsak egyének, hanem együttgondolkodók kollektív válaszait is előfeltételezik, különösen akkor, ha az alkotói hozzáállás nemcsak a mű, hanem szellemi életünk naponta történő megteremtésére is kiterjed.
A Philos Társaság egyik célja, hogy eleven kapcsolatot létesítsen és lépést tartson a régió magyar és más nyelvű tudományos-kulturális-művészeti életével, időszerű fejleményeivel.
A Philos Társaság publikációkkal (rezümékötetek, Philos folyóirat, Philos Könyvek), konferenciákkal, vitaestekkel, kiállításokkal, rendezvényekkel kíván hozzájárulni a tagok szakmai fejlődéséhez, a kritikai gondolkodás, a konstruktív értelmiségi diskurzus erősítéséhez Vajdaságban és a környező régiókban.